OPLEVER DU STØJ I KVARTERET? KLAG!

Klager over forhold i nattelivet udgør grundlaget for, hvordan forvaltningen oplever problemerne!

TRE KLAGEMULIGHEDER:

1) STØJVAGTEN: Hvis du er generet af støj fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder, kan du ringe til støjvagten på tlf. 33 66 25 85 på torsdage, fredage og lørdage kl. 18 til 01.

Du skal oplyse, hvor støjproblemet kommer fra, samt dit tlf. nr. Når støjvagten på Københavns Rådhus har registreret din anmeldelse, kontakter de det kørende team, som tager ud til det pågældende sted og forsøger at afhjælpe problemet. Når støjvagterne har aflagt besøg på stedet, kontakter de dig telefonisk og afgiver rapport. Vi anbefaler dig at anmelde problemet så snart, du konstaterer det, fremfor at vente til problemet har udartet sig. Du skal også at anmelde problemerne hver gang, du oplever dem. Det er ekstremt vigtigt i det fremtidige arbejde med at forebygge støjproblemer, at problemerne registreres, så de indgår i Bevillingsnævnets afgørelser ved bevillinger og i kommunens statistik.

2) POLITIET: Skyldes støjen “festen i gaden”, fx fra larmende, fulde folk, musik fra private eller lignende, kan støjvagten ikke gribe ind. Du skal i stedet kontakte politiet på telefonnummer 114.

Vi har erfaring for at politiet sjældent har ressourcer til at reagere i forhold til “festen i gaden”. Politiet har dog pligt til at tage imod din anmeldelse og registrere den og det er vigtigt at få registreret støjproblemerne!

Anmeldelser kan også foretages online politi.dk/anmeld eller sendes på email til " target="_blank" rel="noopener"> eller eller .

Politiet er på Twitter, følg dem evt. her: https://twitter.com/KobenhavnPoliti 

Din Betjent kan kontaktes, og Din Betjent er tæt dialog og samarbejde med borgere og lokale aktører i deres lokalområde. Du kan spørge Din Betjent til råds eller give oplysninger, som har med tryghed og sikkerhed at gøre. Din Betjent kontaktes på politiets hjemmeside

3) KOMMUNEN: Du kan anmelde støjgener fra cafeer, restauranter, arrangementer eller spillesteder via et klageskema til Københavns Kommune, støjgener: www.kk.dk/støj 

VIGTIGT: Vores erfaring er, at kun et fåtal af støjplagede beboere anmelder problemerne. Vi vil dog kraftigt opfordre dig til at anmelde gener ved støj og sprede informationen om klagemulighederne til støjplagede naboer. Når der findes dokumentation for problemerne, kan vi argumentere for fx at få stop for nye bevillinger

Print som dokument her

Politi – støjvagten – Københavns kommune: Du finder oversigt og kontaktoplysninger (udarbejdet af politiet) her

Søgeord: BFIN, BFINE, Beboerforening, Indre Nørrebro, Nørrebro, Beboerforeningen for Indre Nørrebro, levende bydel, sameksistens, livskvalitet, diversitet, tryghed, kommunalvalg, café, cafeer, udendørsservering, støj, larm, råb, skrig, høj musik, værtshuse, natteliv, klag, klager, støjvagt, støjvagten.