Beboerforeningen for Indre Nørrebro

Vi arbejder for at Indre Nørrebro skal være et godt sted at leve og bo. Indenfor de sidste 10 år er cafe- og værtshuslivet i området eksploderet til stor gene for flere og flere beboere, som oplever problemer med støj fra fulde folk og udendørsserveringer til langt ud på natten hele sommerhalvåret. Det går ud over søvn og tryghed. Vi, der er generet af støjen og nattelivet ønsker at ændre denne udvikling, så der tages hensyn til os, der bor her.

Som minimum ønsker vi os at den eksisterende lovgivning vedr. støj fra virksomheder og natteråbere bliver overholdt.

Vi siger ja tak til

 • Tryghed
 • Diversitet – også som et godt og varieret handels- og butiksliv
 • At den eksisterende lovgivning vedr. støj bliver overholdt og håndhævet
 • Politikere, der lytter til byens beboere og tager fat om problemerne med natteliv, druk og larm.
 • Nattesøvn

Og nej tak til

 • Sundhedsfarlig støj fra især natteliv og udendørsserveringer
 • Butiksdød som følge af det intensiverede restaurations- og natteliv
 • Trafikkaos med borde, stole, cykler og gæster der fylder hele gader og fortove
 • Gener ved de mange musik-, fest-, sportsarrangementer m.fl.
 • Drukturisme
 • Kommunens og værtshusejernes ansvarsfralæggelse

BFIN repræsenterer ikke partipolitiske eller økonomiske interesser. Det, der forener os, er kærligheden til Nørrebro og ønsket om at bydelen ikke skal være en partyzone, men en zone for alle de mange forskellige slags helt almindelige mennesker, der bor, spiser, sover, arbejder, handler, går i skole og lever deres liv her i Københavns tættest befolkede område.

Der er kommunalvalg i efteråret 2021. Vi ønsker at sætte støj- og nattelivsproblemerne på den politiske dagsorden op til valget.

Beboerforeningen for Indre Nørrebro – BFIN havde sin stiftende generalforsamling den 3. oktober 2019.

Søgeord: BFIN, BFINE, Beboerforening, Indre Nørrebro, Nørrebro, Beboerforeningen for Indre Nørrebro, levende bydel, sameksistens, livskvalitet, diversitet, tryghed, kommunalvalg, café, cafeer, udendørsservering, støj, larm, råb, skrig, høj musik, værtshuse, natteliv, klag, klager, støjvagt, støjvagten.